Excel Gurusu

Sihirli Kare

Sihirli Kare Hep karşımıza çıkmıştır. 3X3 şeklindeki karenin içine 1’den 9’a kadar sayıları öyle yerleştirin ki; her sıranın, her kolonun ve her iki çaprazın sayılarının toplamı 15 olsun. Buna 3’üncü dereceden bir sihirli kare...

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir. Yaş ilerledikçe vücut...