Excel Gurusu

KARTEZYEN ÇARPIMI-2

KARTEZYEN ÇARPIMI-2 KARTEZYEN ÇARPIMI A ve B gibi herhangi iki kümeden, birinci bileşeni A’dan ikinci bileşeni B’den alınmak, suretiyle oluşturulan sıralı ikililerin tümünün kümesine A ile B nin kartezyen çarpımı denir. Sonucun eleman sayısı, kümelerin eleman...

Saate Göre “de” “da” Eki Getirme

Saate Göre “de” “da” Eki Getirme SORU: Saate göre “de” “da” eki getirme. B sütununda A sütundaki saate göre “de” / “da” eki fonksiyon ile nasıl getirebilirim. Not: ss:dd diliminde; sondan bir değer 6...

Artış ve Azalış Gösteren Grafik

Artış ve Azalış Gösteren Grafik Grafiğin artış ve azalışını gösteren çizgiler Error Bars (Hata Çubukları) ile yapılmıştır. Söz konusu çubuklar tanımlanmış alan adlarına dayanılarak yapılmıştır. Tanımlanmış Alan Adları: b_2 =IF(ROW(y)-MIN(ROW(y))=0;0;IF(y>OFFSET(y;-1;);y-OFFSET(y;-1;);0)) b_4 =IF(ROW(y)-MIN(ROW(y));IF(y<OFFSET(y;-1;);y-OFFSET(y;-1;);0);0) x =OFFSET(y;;-1)...

Treemap (Ağaç Haritası) Grafiği (Excel 2016)

Treemap  (Ağaç Haritası) Grafiği (Excel 2016) Treemap grafiği verilerin hiyerarşik bir görüntüsünü sunar.  Hangi mağazanın en çok satan olduğu gibi kalıpları bulmayı kolaylaştırır. Ağaç dalları dikdörtgenlerle temsil edilir ve her alt dal daha küçük...

Sunburst Grafiği (Excel 2016)

Sunburst Grafiği  (Excel 2016) Sunburst grafiği, hiyerarşik verilerin grafikte gösterilmesine yarar. hiyerarşide her düzey, hiyerarşinin üstündeki verileri temsil eden iç halka ile ayrı bir halka olarak görüntülenir. Bu tür görselleştirme, her kategori düğümü için...