Excel Gurusu

Harf Sayı Şifre Üretme

Harf Sayı Şifre Üretme SORU: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZXW ve 0123456789 a kadar karışık harfler ve sayılardan (kendini tekrarlayabilir) oluşan 10 haneli kod nasıl yazılır.? Örneğin; 8Y835H0SA4  gibi…   ÇÖZÜM: UDF – KTF, yani Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon...

Çalışma Günü

Çalışma Günü Bu dosyada,  seçilecek hafta sonu parametresine göre, resmi tatil günlerini düşerek, 1.1.2006 – 31.12.2022 tarihleri için başlangıç ve bitişi belirlenecek  tarihler arasında resmi tatil günlerini ve net çalışma günü toplamını bulunmasına çalışılmıştır....

GET EXTERNAL DATA – DIŞ VERİ AL

GET EXTERNAL DATA – DIŞ VERİ AL Verilerimiz Excel’in muhtelif sayfalarında veya muhtelif Excel kitaplarında olabilir. Ancak, biz bu verileri birleştirip, özet elde etmek istiyorsak ve makro kullanmak istemiyorsak Excel’in Dış veri alma ile...

Ayı 4 Döneme Bölme

Ayı 4 Döneme Bölme SORU Ay farketmeksizin her ayı 4 döneme bölebilecek bir formül nasıl yapılır? Örneğin: 01.11.2016  I 08.11.2016  II 16.11.2016  III 24.11.2016  IV gibi…   Çözüm için iki formül kullanılabilir. Bunlar: =ROMAN(ROUNDUP(DAY(A1)/(DAY(DATE(YEAR(A1);MONTH(A1)+1;0))/4);0))...

Sonuç Hataları

Sonuç Hataları #DEĞER! –  #VALUE! #SAYI/0! – #NUM/0! #AD? – #NAME? #YOK – #N/A #BAŞV! – #REF! #SAYI! – #NUM! #BOŞ! – #NULL! Gibi hata mesajlarıdır. Hata sonucunu görmemek için bazı formüller kullanılabilmekle birlikte;...

Excel işlevleri (alfabetik) – Excel functions (alphabetical)

Excel işlevleri (alfabetik) – Excel functions (alphabetical) Excel işlevlerine her iki dilde Microsoft Sayfasına bağlantılı bir şekilde açıklamalarına ulaşabilmeyi sağlayan bir çalışmadır. Bazı işlevlerin altındaki yıllar, altında bulunduğu yılın o sürümü ile eklendiğini gösteriyor....

Unicode(Hex) Sembollerinin Formülde Kullanılması

Unicode(Hex) Sembollerinin Formülde Kullanılması   Formüllerde; ⇐  ⇑  ⇒  ⇓  ⇔  ⇕  ⇖  ⇗  ⇘  ⇙  ▬ ▲ ▼ gibi, işaretleri kullanmak için Unicode(hex) kodlarını kullanmamız gerekebilir.  Excel 2013 ile gelen UNICHAR = UNICODEKARAKTERİ...