Excel Gurusu Blog

SEQUENCE işlevi -Excel 365

SEQUENCE işlevi -Excel 365 SEQUENCE işlevi, bir dizideki sıralı sayıların bir listesini oluşturur. Dizi, satırlar ve sütunlar  bağımsız değişkenleri tarafından belirlenen tek boyutlu veya iki boyutlu olabilir . İşlevi, Excel 365 ve 2019’da yenidir. Excel 2016 ve Excel’in daha eski sürümlerinde...

TABLO ARALIĞINDA ARANAN DEĞERİN HÜCRE ADRESİNİ BULMA

TABLO  ARALIĞINDA ARANAN DEĞERİN HÜCRE ADRESİNİ BULMA Excel çalışma sayfasındaki arama penceresi değerlerini çağırmak  «FIND» veya  CTRL+F aracını kullanılarak aranan değeri bulmak mümkün. Ancak bundan sonra elde edilen sonuçlarla daha fazla hesaplama yapmak için elverişli...

XMATCH işlevi

XMATCH  işlevi Excel 365’te, MATCH yerini almak için XMATCH eklendi . XMATCH işlevi, yalnızca Microsoft 365 için Excel ve Excel 2021’de mevcuttur. Excel 2019, Excel 2016 ve önceki sürümlerde bu işlev desteklenmez. Kısaca, XMATCH işlevi MATCH ile...

ARRAYTOTEXT işlevi – Excel 365

ARRAYTOTEXT işlevi – Excel 365 ARRAYTOTEXT işlevi, belirtilen herhangi bir aralıktan bir dizi metin değeri döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür. Noktalı virgüller ve etrafındaki küme parantezleriyle tamamlanmış dizi biçimli...

CONCATENATE, CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri

CONCATENATE, CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri CONCATENATE,CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri, metin, deyimler veya sayıların bölümlerini içeren dizeleri bir dizi şeklinde birleştirmek için dizayn edilmişlerdir. CONCATENATE da önceki Office sürümlerinde mevcut haliyle yaygın olarak kullanılanılmaktadır. CONCAT ve TEXTJOIN işlevleri Office’in en...

XLOOKUP işlevi Excel 365

XLOOKUP işlevi  Excel 365 XLOOKUP işlevi, VLOOKUP/HLOOKUP / LOOKUP/ INDEX/MATCH işlevlerinin yerini alan Excel 365 ile gelen bir işlevdir. Hatta kend içersinde IFERROR işlevini de barındırmaktadır. XLOOKUP, dikey ve yatay olarak, sola ve yukarı...

FILTER-SORT-UNIQUE (Excel 365 )

FILTER-SORT-UNIQUE (Excel 365 ) FILTER – FİLTRE işlevi Veri aralıklarını tanımlanan ölçütlere göre filtrelenmesine olanak sağlar. Excel 365 sürümü ile gelen bir işlevdir. Söz dizimi: Array – Dizi: Filtrelenecek dizi veya aralık. Array – Dizi:...

IF VE IFS İŞLEVLERİNİN İRDELENMESİ

IF VE IFS İŞLEVLERİNİN İRDELENMESİ Excel 2007 ile birlikte hem tek koşul ve hem de çoklu koşul için ikişer adet formül gelmiştir. Excel 2019 ile birlikte tek koşul için formül öngörülmemiş sadece çok koşul...

İÇ İÇE IF-EĞER LİMİTLERİ

İÇ İÇE IF-EĞER LİMİTLERİ Microsoft Excel’in iç içe IF’lerin düzeyleriyle ilgili sınırlamaları vardı. Excel 2003 ve daha düşük sürümlerde, 7 düzeye kadar iç içe IF yazmak mümkündü. Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 ve...