ASCII ve UNICODE

ASCII ve UNICODE

ASCII Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir.

ASCII, 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak kullanıma sunulmuştur.

ASCII’de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur

Türkçe karakterlerin “Basic Latin” ve “Latin-1” karakter tablolarına giremeyip de ancak “Latin extended-a” karakter tablolarına girebilmiş olması nedeniyle, bir çok programda, “ş”, “ı”, “ğ” ve büyük ‘i'” harfleri sorun yaratmaktadır. Çogu programda “ö”, “ç” ve “ü” harfleri ile sorun yaşamamamiz ise, bu harflerin “Latin-1”  karakter tablosunda bulunmasından kaynaklanr.

Unicode, Unicode Consortium Organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır.

Unicode, 016 ile 10FFFF16 arasındaki sayılara karşılık gelen 1.114.112 adet kod noktasından oluşan bir kod alanı tanımlamıştır.

Unicode’un  amacı farklı karakter kodlama sistemlerinin birbiriyle tutarlı çalışmasını ve dünyadaki tüm yazım sistemlerinden metinlerin bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edilebilmesini sağlamaktır.

UTF-8 ve UTF-16 Unicode karakter kodlamalarındandır.

ASCII ve UNICODE arasındaki önemli fark; Unicode standartlaştırılmış iken, ASCII standartlaştırılmamıştır. Ayrıca Unicode dünyanın en çok kullanılan dilleri temsil ederken, ASCII daha azını temsil eder,

Excel’de ASCII ve UNICODE için Belirlenmiş İŞLEVLER

ASCII ile ilgili işlevler:

CODEKOD  işlevi:  Metin dizesindeki ilk karakter için ASCII sayısal kodu verir.

CHAR  DAMGA işlevi: ASCII kod numarası ile belirtilen karakteri verir.

Excel 2013 ve sonraki sürümlerde yer alan UNICODE ile ilgili işlevler:

UNICODEUNICODE işlevi: Metnin ilk karakterine karşılık gelen unicode sayısını verir.

UNICHARUNICODEKARAKTERİ  işlevi : Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

Formüllerde;                ▬ ▲ ▼ gibi, işaretleri kullanmak için Unicode(hex) kodlarını kullanmamız gerekebilir.

Ancak Excelin bundan önceki sürümleri için aşağıdaki Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonu kullanmak mümkündür.

Function UniC(dec As Long) As String

UniC = ChrW(dec)

End Function

Karakterin Unicode’unu bulmak içn de aşağıdaki Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonu kullanmak gerekir.

Function KUniC(K As String)

    Dim kod As Long

    kod = AscW(K)

    If kod < 0 Then

        kod = 65536 + kod

    End If

VBA açısından ASCII  karakterlerini Modülenin içine yazmak mümkündür. Ancak, UNICODE I  karakterlerini Modülenin içine yazmak mümkün  değildir.  Bunun yerine bunların Unicode sayısal değerlerini yazmamız gerekir.

Dosya:

ascii-unicode

admin

Kamuda, yurt içi ve yurt dışı görevlerde 37 yıl çalışmamın ardından 2013 yılında emekli oldum. 1989 yılında hem bilgisayarla ve hem de Lotus123 tanıştım. İşlerimi yapmada pek çok programdan yararlandım. En son Microsoft Office ile devam ettim. Çalışma hayatımda, Microsft Office bana çok yardımcı Olmuştur. Özellikle Excel ile ve Acces ile veri tabanlarımın tutulmasından analizlerine kadar, Word ile yazışmalarımın yapılmasında, sunumlarım için ise Power Point etkin araçlar olmuştur. Excel, bana çalışmalarımda etkin, doğru ve hızlı sonuçlar elde etmemi sağlamıştır. Çalışma hayatımda bu durum, Bilgi İşlem Bölümünün bana sağlayamayacağı kadar kolaylıklar ve en önemlisi bana hazır olarak gelen programları test etme ve kullanabilirliklerinin ortaya çıkarılmasında oldukça yararları olmuştur. Yılların bana verdiği bu deneyimlerle ve değişik alanlarda üyesi olduğum sitelerden gelen sorulara verdiğim yanıtlarla oluşturduğum çalışmalarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuda hep fikrim sorulmuştur. Nasıl bir yol izlenmesini önerirsiniz gibi. Önerim şu; İşinizi iyi, doğru ve hızlı yapmak mı istiyorsunuz? O zaman bu tür ofis programlarını iyi kullanmaya bakınız. Kimse sizden programcı olmayı beklemiyor. Programcılar da kafanızdaki problemi ve işinizi tam olarak bilemeyeceklerinden size üretilen programlar; arzu ettiğiniz biçimde olmayabilirler. Yine programcılar programlarını yapsınlar. Ancak, programda bir hata veya arıza olduğunda hazırlıklı değilseniz., yarı yolda kalırsınız. O zaman ne yapacaksınız? Programcıları mı arayacaksınız.? Bunu yapan programcı da bu işe bakmıyor veya ayrılmış olabilir. Bu durumda kendinize güveneceksiniz. Çünkü sizin bir çalışmanız vardır. Bu amatörce de olsa sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Umarım bu sitede eklediğim dosya ve bilgiler, kullanıcılara ve ziyaretçilere yararlı olur. Saygılarımla... İdris SERDAR

You may also like...

Bir cevap yazın