Bir Alan adının kapsamı (scope)

Bir Alan adının kapsamı (scope)

Bütün adların, belirli bir çalışma sayfası (yerel çalışma sayfası düzeyi ) veya çalışma kitabının tamamı (genel çalışma kitabı düzeyi ) için bir kapsamı vardır. Bir adın kapsamı, adın niteliksiz olarak tanındığı konumdur.

Örneğin:

Alan_2 gibi bir ad tanımladıysak ve bu adın kapsamı (scope) Sayfa1 ise, ve bu ad, nitelenmemişse yalnızca Sayfa1’de tanınır. Diğer sayfalarda tanınmaz.

Başka bir çalışma sayfasında yerel çalışma sayfası adı kullanmak için bu adın önüne aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi çalışma sayfasının adını ekleyerek adı niteleyebiliriz:

Sayfa1!Alan_2 gibi.(Excel 2003 ve öncesinde olduğu gibi.)

Alan_1 gibi bir ad tanımladıysak ve bu adın kapsamı (scope) çalışma kitabıysa, söz konusu ad o çalışma kitabındaki bütün çalışma sayfaları için tanınır. Ancak başka bir çalışma kitabı için tanınmaz.
Bir ad, kapsamı içinde her zaman benzersiz olmalıdır. Excel, kendi kapsamında benzersiz olmayan bir ad tanımlamamıza izin vermez. Ancak aynı adı farklı kapsamlarda kullanabiliriz. Örneğin, aynı çalışma kitabında kapsamı Sayfa1, Sayfa2 ve Sayfa3 olan Alan_3 gibi bir ad tanımlayabiliriz. Adların hepsi aynı olsa da her biri kendi kapsamında benzersizdir.

Alan_3 adını kullanan bir formülün yerel çalışma sayfası düzeyinde her zaman aynı hücrelere başvuruda bulunduğundan emin olmak için bunu yapabiliriz.

Genel çalışma kitabı düzeyi için de Alan_3 adının aynısını tanımlayabiliriz, ancak yine kapsam benzersizdir. Ancak bu durumda bir ad çakışması olabilir. Bu çakışmayı gidermek için, Excel varsayılan olarak çalışma sayfası için tanımlanan adı kullanır, çünkü yerel çalışma sayfası düzeyi genel çalışma kitabı düzeyinden önce gelir. Bu önceliği geçersiz kılmak ve çalışma kitabının adını kullanmak istiyorsak, çalışma kitabı adının başına aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir ek getirerek belirsizliği ortadan kaldırabiliriz:

Alan adlarında kapsam(scope)!Alan_3

Ad çakışması olduğunda her zaman yerel adı kullanan ve geçersiz kılınamayan ilk çalışma sayfası dışında, çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarının yerel çalışma sayfası düzeyini geçersiz kılabiliriz.

Örnek çalışma ekte.

Alan adlarında kapsam(scope)

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>