Category: Diğer-Others

Silindir Hacmi

Silindir Hacmi Silindir şeklinde bir tankın (kapakları düz) sıvı doluluk durumunun gösterilmesi konusunda hem şekilsel ve hem de grafiksel olarak yaptığım bir çalışma.   Dosya: Silindirhacmi

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir. Yaş ilerledikçe vücut...

EXCEL İLE ÖZETLE OSMANLI TARİHİ

EXCEL İLE ÖZETLE OSMANLI TARİHİ Bu dosyada; – BİLGİ1 sayfasında, padişah adı seçildiğinde, bu sayfada, adı geçen padişahın resmi, devri, kaçıncı padişah olduğu, önceki padişahın kim olduğu, sonraki padişahın kim olduğu, babasının adı, annesinin...

EXCEL NESNELERİNİN PROPERTIES’DEKİ RENKLERİ

EXCEL NESNELERİNİN PROPERTIES’DEKİ RENKLERİ Öncelikle hexadecimal sayılar ile 10’luk sayı sisteme göre olan sayılara kısaca bir bakalım. Hexadecimal sayılar: 16 sayı tabanına göre oluşturulmuş sayılardır. Örneğin 10 tabanlı sayı  0, 1, 2, 3, 4,...

ALANA KAÇ KİŞİ SIĞAR?

ALANA KAÇ KİŞİ SIĞAR? İnternette bulduğum antropometrik insan vücuduna ilişkin ölçüler yardımı ile kendi çapımda bir alana sığacak kişi sayısı üzerinde bir çalışma yaptım. Çalışmada baz oluşturacak insanın en geniş olan iki boyutudur. Bunlar; ...

İsteğe Uyarlanmış – Custom Sayı Biçimlendirme

İsteğe Uyarlanmış – Custom Sayı Biçimlendirme Excel hücrelerindeki sayılara farklı biçimler uygulayarak, sayıyı değiştirmeden sayıların görünümünü değiştirebiliriz. Sayı biçimi, Excel’in hesaplamaları gerçekleştirmek için kullandığı gerçek hücre değerini etkilemez. Gerçek hücre değerini formül çubuğunda görmek...

Kan Yağları Takip ve Grafiği

Kan Yağları Takip ve Grafiği Genel olarak kan yağları kolesterol ve trigliseridtir. Dosyada bunların takibi ve grafikte gösterimi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Dosya: KanLipidleriGrafigi