Category: Diğer-Others

DOĞAL DİLİN FORMÜLLERDE KULLANILMASI

DOĞAL DİLİN FORMÜLLERDE KULLANILMASI Doğal dilden burada kasıt, tanımlanan anlamlı alan adları, satır ve sütun etiketleri (başlıkları) gibi sözcükleri formüllerde kullanılmasıdır. Bu durum formülleri basit ve anlaşılır hale getirir. Excel 2003 sürümündeki bana göre...

Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları

Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları Koşullu Biçimlendirme  – Conditional Formatting ile koşullara göre yapılmış renklendirmelerin RGB renk kodlarını bulmak için  yapılmış bir çalışmadır. Aşağıda kodları gösterilen KTF ile koşulların Access renk kodları bulundu. Function Krenk(ByVal...

PRATİK OLARAK RENKLERLE HESAPLAMA

PRATİK OLARAK RENKLERLE HESAPLAMA Excel’de renklerle matematiksel işlem yapılmasına ilişkin yerleşik işlevlere henüz yer verilmemiştir. Yani hücrelerin dolgu renklerine veya içerdiği karakterlerin renklerine göre; toplama, sayma, ortalama, minimum, maksimum gibi işlemleri yapmak için yerleşik...

RENK KODLARI

RENK KODLARI Bu çalışmamda Excel’deki 56 ve 256^3  renk kodları ve simülasyonları verilmiştir. Renk indeksini bulmak için aşağıdaki KTF (Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon) kullanılır.  Bu Kodlar 56 renk için işlem görür. Function Renki(aln As Range, Optional...

Toplu Hücre Biçimlendirme

Toplu Hücre Biçimlendirme SORU-1 Tablodaki birim cinslerini hücre biçimlendirmesi ile rakamların yanına nasıl konulacak? Değeri 0 olan hücreler ise boş görünecek. Çözüm1 Tablo kısa olduğunda, tek, tek  hücreler İsteğe uyarlanmış (Custom) dan biçimlendirme yapmak...

ASCII ve UNICODE -2

ASCII ve UNICODE -2   Bu dosyada: ASCII ve UNICODE karekterleri nasıl girilir? ASCII ve UNICODE işlevlerinin kullanımı, Tüm ASCII ve UNICODE karekterler nasıl bulunur? Açıklanmaya çalışılmıştır. ascii-unicode2

Resimli Organizasyon Şeması

Resimli Organizasyon Şeması   Personel resimlerini C:\Resimler klasörü altında Gif olarak ve personel adını almış dosyalar halinde koyunuz. Hasan, Orhan, Mete,  Gül,  Emel,  Ayşe,  Murat,  Ahmet, Fatma,  Osman,  Sevgi, Arif, Arzu, Mine  gibi. Dosya...

ASCII ve UNICODE

ASCII ve UNICODE ASCII Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir. ASCII, 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak kullanıma sunulmuştur. ASCII’de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur Türkçe karakterlerin...

Dosya Adları ve Uzantıları

Dosya Adları ve Uzantıları Dosya, Klasör (Dizin) Dosya: bilgisayardaki bilgi kümelerine dosyadenir. Dosya bilgisayarda sayısal olarak yer alır. Klasör (Dizin) dosyaları birbirinden ayırmak için kullanılan alanlardır. Teknik olarak klasör hard diskte yer kaplamaz ve...