Category: Diğer-Others

Kan Yağları Takip ve Grafiği

Kan Yağları Takip ve Grafiği Genel olarak kan yağları kolesterol ve trigliseridtir. Dosyada bunların takibi ve grafikte gösterimi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Dosya: KanLipidleriGrafigi

Tansiyonunuz Ne Alemde?

Tansiyonunuz Ne Alemde? İlgili hücrelere yaptığınız ölçümleri girin. Grafikteki mor nokta tansiyonunuzun ne durumda olduğunu gösterecektir. Dosya: Tansiyon Grafigi

Google Üzerinden İki Nokta Arası Uzaklık

Google Üzerinden İki Nokta Arası Uzaklık Google üzerinden belirlene iki şehir arası uzaklığı ve  harita üzerinden yolu görmeye ilişkin bir çalışma. Dosyada kullanılan Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonu (KTF) Google tarafından yazılmıştır. Dosya: Google’dan mesafe ve...

DOĞAL DİLİN FORMÜLLERDE KULLANILMASI

DOĞAL DİLİN FORMÜLLERDE KULLANILMASI Doğal dilden burada kasıt, tanımlanan anlamlı alan adları, satır ve sütun etiketleri (başlıkları) gibi sözcükleri formüllerde kullanılmasıdır. Bu durum formülleri basit ve anlaşılır hale getirir. Excel 2003 sürümündeki bana göre...

Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları

Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları Koşullu Biçimlendirme  – Conditional Formatting ile koşullara göre yapılmış renklendirmelerin RGB renk kodlarını bulmak için  yapılmış bir çalışmadır. Aşağıda kodları gösterilen KTF ile koşulların Access renk kodları bulundu. Function Krenk(ByVal...

PRATİK OLARAK RENKLERLE HESAPLAMA

PRATİK OLARAK RENKLERLE HESAPLAMA Excel’de renklerle matematiksel işlem yapılmasına ilişkin yerleşik işlevlere henüz yer verilmemiştir. Yani hücrelerin dolgu renklerine veya içerdiği karakterlerin renklerine göre; toplama, sayma, ortalama, minimum, maksimum gibi işlemleri yapmak için yerleşik...

RENK KODLARI

RENK KODLARI Bu çalışmamda Excel’deki 56 ve 256^3  renk kodları ve simülasyonları verilmiştir. Renk indeksini bulmak için aşağıdaki KTF (Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon) kullanılır.  Bu Kodlar 56 renk için işlem görür. Function Renki(aln As Range, Optional...