Category: Diğer

Tabloyu Devrik Dönüşüm (Transpose) Etme

Tabloyu Devrik Dönüşüm (Transpose) Etme Bu dosyada; Değişik formüllerle, bir tabloyu tek sütuna devrik dönüşüm (Transpose), tek satıra devrik dönüşüm (Transpose) ve tabloyu tablo olarak devrik dönüşüm (Transpose) etme uygulamaları verilmiştir.   Dosya: Tablo...

Kelime Sayma

Kelime Sayma Bu dosyada, değişik formüllerle ve makro ile kelime sayma uygulamaları verilmiştir. Dosya: kelimesay      

Dünya Adalet Projesi -The World Justice Project (WJP)

Dünya Adalet Projesi -The World Justice Project (WJP) Dünya Adalet Projesi (WJP) Hukuk Kuralı, hukukun üstünlüğü hakkındaki orijinal veriler için dünyanın önde gelen kaynağıdır. 2017-2018 baskısı, 110 ülkeden fazla hane halkı anketine ve 113...

SÜTUN BAŞLIKLARI SAYI – HARF

SÜTUN BAŞLIKLARI SAYI – HARF Excel’de hücrelere yapılacak başvurularda  iki stil bulunmaktadır. Bunlar; A1 stili ve R1C1 stilidir. Yani sütun başlıklarını harf olarak yada sayısal  olarak görmek mümkün.  Bunlarla ilgili açıklamaları diğer sayfalarda bulabilirsiniz....