Category: Fonksiyonlar

Excel fonksiyonları ile ilgili uygulama ve örnekler yer alacak.

INT – TAMSAYI, TRUNC – NSAT İşlevleri

INT – TAMSAYI, TRUNC – NSAT İşlevleri TRUNC – NSAT ve INT – TAMSAYI işlevleri sonuçları birbirine benzer. TRUNC – NSAT, sayının kesirli bölümünü kaldırır. INT – TAMSAYI sayının kesirli bölümünün değerini temel alarak sayıları en...

ASAL SAYILAR VE ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

ASAL SAYILAR VE ASAL ÇARPANLARA AYIRMA Asal sayılar; 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan 1′ den büyük tam sayılardır. En küçük asal sayı, 2′ dir. 2 asal sayısı dışında çift asal...

KARTEZYEN ÇARPIMI-2

KARTEZYEN ÇARPIMI-2 KARTEZYEN ÇARPIMI A ve B gibi herhangi iki kümeden, birinci bileşeni A’dan ikinci bileşeni B’den alınmak, suretiyle oluşturulan sıralı ikililerin tümünün kümesine A ile B nin kartezyen çarpımı denir. Sonucun eleman sayısı, kümelerin eleman...

Tablodaki En küçük Sayının Adresi

Tablodaki En küçük Sayının Adresi Bu dosyada: Tablodaki En Küçük Sayının, Tablodaki Minimum Sayı Adresinin, Tablodaki Minimum Sayının Satır Nosunun, Tablodaki Minimum Sayının Sütun Nosunun, Tablodaki Minimum Sayının YIL ve AYInın değişik formüllerle bulunması...