Category: İstatistik

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi D’Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D’Hondt tarafından 1878’de tasarlanmış nispi temsil sistemidir. Türkiye’de 1961’den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında bütün milletvekili...

SEQUENCE işlevi -Excel 365

SEQUENCE işlevi -Excel 365 SEQUENCE işlevi, bir dizideki sıralı sayıların bir listesini oluşturur. Dizi, satırlar ve sütunlar  bağımsız değişkenleri tarafından belirlenen tek boyutlu veya iki boyutlu olabilir . İşlevi, Excel 365 ve 2019’da yenidir. Excel 2016 ve Excel’in daha eski sürümlerinde...

IF VE IFS İŞLEVLERİNİN İRDELENMESİ

IF VE IFS İŞLEVLERİNİN İRDELENMESİ Excel 2007 ile birlikte hem tek koşul ve hem de çoklu koşul için ikişer adet formül gelmiştir. Excel 2019 ile birlikte tek koşul için formül öngörülmemiş sadece çok koşul...

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER Sayfa yapıları aynı olmak kaydıyla, bu sayfalardan Toplam, Sayma, Minimum Maksimum, Ortalama, Ortanca, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Standart Sapma, Varyans gbi bazı istatistiki bilgiler elde edilmesi gösterilmiştir. Yapılışı:...

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR Genel Formül: =İŞLEV(IF(Koşul Alanı Karşılaştırma Operatörü Koşul;Alan)   Dizi formülü olarak girilmesi gerekir. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ =    EŞİT <>  EŞİT DEĞİL – FARKLI <    KÜÇÜK >   BÜYÜK <= KÜÇÜK VEYA EŞİT >= ...

Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım ve Excel

Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım ve Excel Öğrenciliğimde, bilgisayarların olmadığı dönemlerde. Normal Dağılım (Çan Eğrisi), Standart Normal Dağılım formüllerle ve Z Tabloları aracılığı çözümler aranırdı. Bu dosyada Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım Excel’in fonksiyonları...

Tablodaki En küçük Sayının Adresi

Tablodaki En küçük Sayının Adresi Bu dosyada: Tablodaki En Küçük Sayının, Tablodaki Minimum Sayı Adresinin, Tablodaki Minimum Sayının Satır Nosunun, Tablodaki Minimum Sayının Sütun Nosunun, Tablodaki Minimum Sayının YIL ve AYInın değişik formüllerle bulunması...