Category: Metin

ARRAYTOTEXT işlevi – Excel 365

ARRAYTOTEXT işlevi – Excel 365 ARRAYTOTEXT işlevi, belirtilen herhangi bir aralıktan bir dizi metin değeri döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür. Noktalı virgüller ve etrafındaki küme parantezleriyle tamamlanmış dizi biçimli...

CONCATENATE, CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri

CONCATENATE, CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri CONCATENATE,CONCAT ve TEXTJOIN İşlevleri, metin, deyimler veya sayıların bölümlerini içeren dizeleri bir dizi şeklinde birleştirmek için dizayn edilmişlerdir. CONCATENATE da önceki Office sürümlerinde mevcut haliyle yaygın olarak kullanılanılmaktadır. CONCAT ve TEXTJOIN işlevleri Office’in en...

Boşluk ve Yazdırılmayan Karakterleri Metinden Kaldırma

Boşluk ve Yazdırılmayan Karakterleri Metinden Kaldırma Bazen metinlerin içinde, başında, arasında yada sonunda, boşluklar, veya birden çok eklenmiş boşluk karakterler bulunmaktadır.Bunlar; 32 ve 160 değerleri Unicode karakter kümesi veya yazdırılmayan karakterler olan  0-31, 127,...