Category: Genel Bilgiler

Excel konusunda genel bilgilerle birlikte, yeni sürümlerin getirdiği yeniliklerden söz edilecektir.

İL-İLÇE-SEMT-MAHALLE

İL-İLÇE-SEMT-MAHALLE 20.03.2022 tarihi ile güncel olan İl, İlçe, semt, mahalle bilgileri. Not: Veri Doğrulama Excel 365 ile yapılmıştır.   Dosya: İL-İLÇE-SEMT-MAHALLE

SORT İşlevi (Excel 365)

SORT İşlevi (Excel 365) SORT işlevi, bir sütunun, sütunların (aralık) veya dizinin içeriğini artan veya azalan düzende sıralar. Sözdizimi: =SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col]) array , sıralanması isteniln değerleri içeren aralık veya dizidir. sort_index isteğe bağlıdır...

3,4,5,6,7 Bağlantılı Veri Doğrulama

3,4,5,6,7 Bağlantılı Veri Doğrulama Dosyalardaki VBA kodları incelendiğinde, hepsi aynıdır. Sadece kodlarda iki satırda değişiklik yapmak yeterlidir. Kaçlık bağlantılı Veri Doğrulama yapılacaksa sadece bu iki satır uyarlanacak. Private Const sDT As String = “1,2,3,4,5,6,7”...

Olimpik Ortalama-TRIMMEAN – KIRPORTALAMA İŞLEVİ

Olimpik Ortalama-TRIMMEAN – KIRPORTALAMA İŞLEVİ Olimpiyatlarda ve diğer spor etkinliklerinde görülür. Bir sporcunun ortalama puanı, en yüksek ve en düşük puanın atılması (kırplması) ve ardından geri kalanın ortalamasının alınmasıdır. Benzer türde ortalamalar yapmamız gerekebilir....

Aylık Yıllık Takvim

Aylık Yıllık Takvim Seçilecek aya göre aylara göre yıllık takvim çalışması. Dosya: YıllıkTakvim(Aylık)-1