Category: Menü

Excel’in Menü veya yeni deyimi ile şerit (ribon) uygulamalarına ilişkin örnekler bu bölümde yer alacaktır.

Excel’de 1 Milyon Satırı Aşan Verilerde Analiz Yapma

Excel’de 1 Milyon Satırı Aşan Verilerde Analiz Yapma Bilindiği gibi, En son sürüm itibariyle Excel’in 1 milyon satırlık bir fiziksel sınırı vardır.  Yani Excel’in  her Sheet (sayfasında) 1.048.576 satır vardır. Bir çalışma kitabındaki sayfaların adedi de kullanılabilen...

Hücreden Filtreleme

Hücreden Filtreleme Liste  veya Tablo şeklindeki veriler üzerinde hücreden filtreleme yapma.   Dosya: HücredenFiltreleme

SORTBY işlevi (Excel 365)

SORTBY işlevi (Excel 365) SORTBY işlevi, bir aralığı veya diziyi başka bir aralık veya dizideki değerlere göre sıralamak için tasarlanmıştır. Sıralama bir veya birden çok sütuna göre yapılabilir. SORT işlevi, bir aralığın veya dizinin içeriğini...

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365)

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365) Excel’in bundan önceki sürümlerde karmaşık formüllerle yapılan bu işlemler, Excel 365 ‘in UNIQUE, FILTER ve SORT işlevleri ile kolayca yapılabiliyor.   Boşluksuz- Tekrasız -Sıralama

Excel’de Harita Grafiği Oluşturma (Excel 365, 2019, 2021)

Excel’de Harita Grafiği Oluşturma Microsoft 365, Excel Excel 2021 ve Excel 2019 için. Excel bu sürümlerde, değerleri karşılaştırmak ve coğrafi bölgelerdeki kategorileri göstermek için bir harita grafiği kullanılmasına olanak sağlamıştır. Verilerde ülkeler/bölgeler, eyaletler, ilçeler veya posta kodları...

Birleştirilmiş Hücrelerin Kaldırılması

Birleştirilmiş Hücrelerin Kaldırılması Birleştirilmiş hücreler, Excel tablolarının hesaplama ve diğer işlemlerinde  bir sorundur. Bence bu birleştirme işinden mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Yandaki tabloya bakarsak, ALİ için 3 satır varsa da, ALİ kelimesi sadece...

FILTERXML İŞLEVİ

FILTERXML İŞLEVİ Bir dizeyi ayrıştırmak ve ilgili alt dizeleri almak için kullanılan bir işlevdir. Bu işlevin Excel 2013’ten beri olduğu halde pek tanınan bilinen bir işlev değildir.  Bu dosyada buna ilişkin örnekler vermeye çalışacağım. FILTERXML...