Category: Grafik

Grafik ile ilgili örnek çalışmalar verilecek.

RÜZGAR GÜLÜ GRAFİĞİ

RÜZGAR GÜLÜ GRAFİĞİ Rüzgar gülü, meteoroloji uzmanları tarafından rüzgar hızının ve yönünün tipik olarak belirli bir yere nasıl dağıldığına dair özlü bir görüş vermek için kullanılan bir grafik türüdür. Kutupsal bir koordinat sistemi kullanılarak,...

Lineer İnterpolasyon ve Grafik

Lineer İnterpolasyon ve Grafik İki bilinen değeri kullanarak, aradaki bilinmeyen bir üçüncü değeri hesaplama işlemidir. İnterpolasyon kavramı, verilen bir fonksiyon sınıfından, grafiği verilen sınırlı sayıdaki veri noktasından geçecek şekilde bir y=f(x) fonksiyonu seçme işlemidir....

RESİMLİ SÜTUN GRAFİĞİ

RESİMLİ SÜTUN GRAFİĞİ Veride adları belirtilen kişilerin sütun grafikte göstermek. Dosya: GrafikteKişininResmi /

BELİRTİLEN SÜTUNA GÖRE GRAFİK

BELİRTİLEN SÜTUNA GÖRE GRAFİK Belirtilen sütuna göre grafik çizimi Dinamik alan tanımlanması yapılmıştır. 2. Bu alanlar grafiğin  X ve Y eksen değerlerinde kullanılmıştır Dosya: sütunagöregrafik    

İKİ SATIR ARASINDA KALAN VERİLER İÇİN GRAFİK

İKİ SATIR ARASINDA KALAN VERİLER İÇİN GRAFİK Başlangıç ve Bitiş satırları arasındaki veriler için grafk 1.Dinamik alan tanımlanması yapılmıştır. Bu alanlar grafiğin X ve Y değerlerinde kullanılmıştır. Dosya: ikisatırarasıgrafik