Category: Menü-Menu

Grafikte Resim Albümü

Grafikte Resim Albümü Bu bir  XY scatter grafiğidir. Bunun veri kaynağı AA3:AD13’de yer almaktadır. Her iki eksenin (x;y)  değerleri 0 ve – 10 arasında yer almaktadır. Ancak, bunların grafikte imleri gizlenmiş durumdadır. Bu grafiği...

GET EXTERNAL DATA – DIŞ VERİ AL

GET EXTERNAL DATA – DIŞ VERİ AL Verilerimiz Excel’in muhtelif sayfalarında veya muhtelif Excel kitaplarında olabilir. Ancak, biz bu verileri birleştirip, özet elde etmek istiyorsak ve makro kullanmak istemiyorsak Excel’in Dış veri alma ile...

Cebirsel ve Trigonometrik Fonksiyon Grafiği

Cebirsel ve Trigonometrik Fonksiyon Grafiği SORU: Cebirsel veya trigonometrik  bir fonksiyonu yazınca grafik otomatik olarak çizilsin. YANIT: Gireceğimiz fonksiyonun yazımını Excel’in anlayacağı işlem operatörleri ile girmemiz gerekir. Bunlar: 1.^ Üs alma * Çarpma /...