Category: Menü

RESİMLİ SÜTUN GRAFİĞİ

RESİMLİ SÜTUN GRAFİĞİ Veride adları belirtilen kişilerin sütun grafikte göstermek. Dosya: GrafikteKişininResmi /

BELİRTİLEN SÜTUNA GÖRE GRAFİK

BELİRTİLEN SÜTUNA GÖRE GRAFİK Belirtilen sütuna göre grafik çizimi Dinamik alan tanımlanması yapılmıştır. 2. Bu alanlar grafiğin  X ve Y eksen değerlerinde kullanılmıştır Dosya: sütunagöregrafik    

İKİ SATIR ARASINDA KALAN VERİLER İÇİN GRAFİK

İKİ SATIR ARASINDA KALAN VERİLER İÇİN GRAFİK Başlangıç ve Bitiş satırları arasındaki veriler için grafk 1.Dinamik alan tanımlanması yapılmıştır. Bu alanlar grafiğin X ve Y değerlerinde kullanılmıştır. Dosya: ikisatırarasıgrafik  

VERİLERİN BİTTİĞİ YERE KADAR GRAFİK

VERİLERİN BİTTİĞİ YERE KADAR GRAFİK Verilerin bittiği yere kadar grafiği çizmek: Dinamik alan tanımlanması yapılmıştır. Bu alanlar grafiğin X ve Y değerlerinde kullanılmıştır. Dosya: verilerinbittiği