EXCEL 2010’un Enleri – Excel 2010 Limits

EXCEL 2010’UN ENLERİ

 İdris SERDAR
Çalışma ve   çalışma kitabı belirtimleri ve sınırlamaları
Özellik Üst sınır
Açılabilecek   çalışma kitabı sayısı Kullanılabilir   bellek ve sistem kaynakları ile sınırlıdır
Çalışma   sayfası boyutu 16 384   sütun, 1 048 576 satır
Sütun   genişliği 255   karakter
Satır   yüksekliği 409 points   / 409 point
Sayfa   sonları 1 026   yatay ve düşey
Bir   hücrenin içerebiliceği toplam karakter sayısı 32 767   karakter
Bir üstbilgi veya altbilgide yer alabilecek karekter sayısı 255  / 255
Bir   çalışma kitabında açılabilecek sayfa sayısı Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır (varsayılan 3 sayfadır)
Colors in   a workbook / Bir çalışma kitabındaki Renkler 16 milyon   renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit)
Bir   çalışma kitabındaki görünümleri (görüntüleme ve isim ve bir çalışma kitabına   uygulayabileceğiniz bir yazdırma ayarları kümesi Çalışma kitabının ayrı   kopyalarını kaydetmeden aynı çalışma kitabının birden fazla görünümünü   oluşturabilirsiniz.) Kullanılabilen   bellekle sınırlıdır
Benzersiz   hücre biçimleri / hücre stilleri 64 000
Doldurma   stilleri 256
Çizgi   kalınlığı ve stilleri 256
Benzersiz   yazı tipi sayısı Kullanılabilir   1 024 genel yazı tipi; kitap başına 512
Çalışma   kitabındaki sayı biçimleri Excel’in dil   sürümüne bağlı olarak 200 , 250 arasında
Çalışma   kitabındaki adlar Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Bir   çalışma kitabındaki pencere adedi  Kullanılabilir bellekle sınırlıdır
Bir   pencere içinde bölme adedi 4
Bağlantılı   sayfaları Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Senaryolar   (senaryo:. Çalışma sayfası modeline yerleştirebileceğiniz, giriş değerleri   adlandırılmış değerler kümesi) Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir
Bir   senaryoda Değişen hücreler 32
Solver /   Çözücü Ayarlanabilir hücre adedi 200
Özel   fonksiyonlar Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Yakınlaştırma   aralığı Yüzde 10,   yüzde 400 oranında
Raporlar Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Sıralama   başvuruları Tek bir   sıralamada 64/ sınırsız ardışık sıralama kullanırken
Geri alma   düzeyi 100
Bir veri   formunda  alan adedi 32
Workbook   parameters /  Kitabını parametreleri 255   parameters per workbook / Kitabı başına 255 parametre
Filtre ile   açılan listede görünen öğe adedi 10 000
Bitişik   olmayan seçilebilir hücre sayısı 2 147 483   648 hücre
Hesaplama   belirtimleri ve sınırlamaları
Özellik Üst sınır
Sayı   duyarlılığı 15 basamak
İzin   verilen en küçük negatif sayı -2,23E-308
İzin   verilen en küçük pozitif sayı 2,23E-308
İzin   verilen en büyük pozitif sayı 1,00E+308
İzin   verilen en büyük negatif sayı -1,00E+308
Formülü   ile izin verilen en büyük pozitif sayı 1,7976931348623158e+308
Formülü   ile izin verilen en büyük negatif sayı -1,7976931348623158e+308
Formül   içeriğinin uzunluğu 8 192   karakter
Formül İç   uzunluk 16 384   bayt
Yineleme –   Tekrarlama 32 767
Çalışma   sayfasında dizi Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Seçilmiş   aralıklar 2 048
Bir   işlevde kullanılabilecek argüman adedi 255
İşlevlerin   – Fonksiyonların iç içe yazılabilme düzeyi 64
Kullanıcı   tanımlı işlev kategorileri 255
Mevcut   çalışma sayfası işlevleri sayısı 341
İşlenen   yığınının büyüklüğü 1 024
Çapraz   çalışma sayfalarına bağlantı 64 000   çalışma sayfasına başvuru yapalabilir
Çapraz   çalışma sayfalarına dizi formülü bağlantı Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Alan   bağlılk Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Çalışma   sayfası başına Alan bağımlılığı Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Tek bir   hücre üzerinde bağımlılık 4 milyar   formül tek bir hücreye bağımlı olabilir
Kapalı   çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu 32 767
 Eski tarih hesaplama için başlangıcı 1 Ocak   1900 (1904 tarih sistemi kullanıldığında, 1 Ocak 1904)
En büyük   tarih için hesaplama 31.Aralık.9999
Girilebilecek   en büyük zaman 9999:59:59
Grafik   belirtimleri ve sınırlamaları
Özellik Üst sınır
Bir   çalışma sayfasına bağlantılı grafikler Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Bir grafik   tarafından başvurulabilecek çalışma sayfası adedi 255
Tek bir   grafikte olabilecek veri serisi adedi 255
2-B   Grafiklerde Data serisi içinde data noktaları 32 000
3-B   Grafiklerde Data serisi içinde data noktaları 4 000
Bir   grafikte tüm veri serileri için veri noktaları 256 000
Çizgi   stilleri 8
Çizgi kalınlık 4
Alan desen   (ekran için) 18
Toplam   alan deseni 56 448
Renk   kombinasyonu 56 448   (yazıcının programına bağlı)
Özet Tablo   ve Özet Grafik raporu belirtimleri ve sınırlamaları
Özellik Üst sınır
Bir   çalışma sayfasında Özet tablo rapor adedi Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Alan   başına benzersiz adedi 1 048 576
Özet   tabloda satır veya sütun alan adedi Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Özet Tablo   raporunda Rapor filtreleri 256   (mevcut hafızayla sınırlıdır olabilir)
Özet Tablo   raporunda Değer alanları 256
Bir özet   tabloda hesaplanmış alanlar Kullanılabilir   bellekle sınırlıdır
Özet Tablo   öğesi için MDX adı uzunluğu 32 767
Ilişkisel   bir Özet Tabloda dize uzunluğu 32 767
Özet   Taloda açılan listede görülebicek öğe adedi 10 000
Paylaşılan   çalışma kitabı belirtimleri ve sınırlamaları
Özellik Üst sınır
Bir   çalışma kitabını aynı anda açılabilebicek ve paylaşabilecek kişi sayısı 256
Paylaşılmış   bir çalışma kitabındaki görünümleri (görüntüleme ve isim ve bir çalışma   kitabına uygulayabileceğiniz bir yazdırma ayarları kümesi Çalışma kitabının   ayrı kopyalarını kaydetmeden aynı çalışma kitabının birden fazla görünümünü   oluşturabilirsiniz.) Kullanılabilen   bellekle sınırlıdır
Değişkliğin   korunması için en fazla gün sayısı (değişiklik geçmişi: Paylaşılan bir   çalışma kitabında geçmiş düzenleme oturumlarında yapılan değişiklikler   hakkında tutulan bilgiler olarak bilgi değişiklik yapıldığı ve hangi   verilerin değiştirildiğini her bir değişikliği yapan kişinin adını içerir. ) 32 767   (varsayılan 30 gündür)
Aynı anda   bir araya getirilebilir çalışma kitapları Kullanılabilen   bellekle sınırlıdır
Paylaşılan   bir çalışma kitabında vurgulanabilir dücre adedi 32 767
Değişiklik   vurgulama açıldığında farklı kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri   tanımlamak için kullanılan renkler 32 (her   kullanıcının ayrı bir renk ile belirtilir; geçerli kullanıcı tarafından   yapılan değişiklikleri lacivert vurgulanır)
Paylaşılan   bir çalışma kitabında Excel tabloları 0 (sıfır)   Not: Bir ya da daha fazla Excel tablo paylaşılamaz.

admin

Kamuda, yurt içi ve yurt dışı görevlerde 37 yıl çalışmamın ardından 2013 yılında emekli oldum. 1989 yılında hem bilgisayarla ve hem de Lotus123 tanıştım. İşlerimi yapmada pek çok programdan yararlandım. En son Microsoft Office ile devam ettim. Çalışma hayatımda, Microsft Office bana çok yardımcı Olmuştur. Özellikle Excel ile ve Acces ile veri tabanlarımın tutulmasından analizlerine kadar, Word ile yazışmalarımın yapılmasında, sunumlarım için ise Power Point etkin araçlar olmuştur. Excel, bana çalışmalarımda etkin, doğru ve hızlı sonuçlar elde etmemi sağlamıştır. Çalışma hayatımda bu durum, Bilgi İşlem Bölümünün bana sağlayamayacağı kadar kolaylıklar ve en önemlisi bana hazır olarak gelen programları test etme ve kullanabilirliklerinin ortaya çıkarılmasında oldukça yararları olmuştur. Yılların bana verdiği bu deneyimlerle ve değişik alanlarda üyesi olduğum sitelerden gelen sorulara verdiğim yanıtlarla oluşturduğum çalışmalarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuda hep fikrim sorulmuştur. Nasıl bir yol izlenmesini önerirsiniz gibi. Önerim şu; İşinizi iyi, doğru ve hızlı yapmak mı istiyorsunuz? O zaman bu tür ofis programlarını iyi kullanmaya bakınız. Kimse sizden programcı olmayı beklemiyor. Programcılar da kafanızdaki problemi ve işinizi tam olarak bilemeyeceklerinden size üretilen programlar; arzu ettiğiniz biçimde olmayabilirler. Yine programcılar programlarını yapsınlar. Ancak, programda bir hata veya arıza olduğunda hazırlıklı değilseniz., yarı yolda kalırsınız. O zaman ne yapacaksınız? Programcıları mı arayacaksınız.? Bunu yapan programcı da bu işe bakmıyor veya ayrılmış olabilir. Bu durumda kendinize güveneceksiniz. Çünkü sizin bir çalışmanız vardır. Bu amatörce de olsa sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Umarım bu sitede eklediğim dosya ve bilgiler, kullanıcılara ve ziyaretçilere yararlı olur. Saygılarımla... İdris SERDAR

You may also like...

Bir cevap yazın