Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları

Koşullu Biçimlendirme RGB Kodları

Koşullu Biçimlendirme  – Conditional Formatting ile koşullara göre yapılmış renklendirmelerin RGB renk kodlarını bulmak için  yapılmış bir çalışmadır.

  1. Aşağıda kodları gösterilen KTF ile koşulların Access renk kodları bulundu.

Function Krenk(ByVal hcr As Range)

Dim rnk As String

Dim i As Long

For i = 1 To Range(hcr.Address).FormatConditions.Count

If Range(hcr.Address).FormatConditions(i).Interior.Color <> 0 Then

rnk = rnk & i & ” ” & _

Range(hcr.Address).FormatConditions(i).Interior.Color & ” ” & vbLf

Else

rnk = rnk & “Koşul” & i & “: Yok” & ” ” & vbLf

End If

Next

If Len(rnk) <> 0 Then

rnk = Left(rnk, Len(rnk) – 1)

End If

Krenk = rnk

End Function

  1.  =MID($A$3;SMALL(IF(MID(” “&$A$3;ROW(INDIRECT(“1:”&LEN($A$3)+1));1)=” “;ROW(INDIRECT(“1:”&LEN($A$3)+1)));B4);SUM(SMALL(IF(MID(” “&$A$3&” “;ROW(INDIRECT(“1:”&LEN($A$3)+2));1)=” “;ROW(INDIRECT(“1:”&LEN($A$3)+2)));B4+C4*{0\1})*{-1\1})-1)

dizi formülü ile  Koşullara ait bulunan Access kodları ayrılmıştır.

  1.  =INT(MOD(D4;2^8)), =INT(MOD(D4/2^8;2^8)) ve =INT(MOD(D4/(2^8)^2;2^8)) formülleri ile RGB kodları bulunmuştur.
  2. Düğmeye bağlanmış aşağıdaki kodlarla koşul renklerinin gösterilmesini sağlar.

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“H4″).Interior.Color = RGB([E4], [F4], [G4])

Range(“H5″).Interior.Color = RGB([E5], [F5], [G5])

Range(“H6″).Interior.Color = RGB([E6], [F6], [G6])

Range(“H7″).Interior.Color = RGB([E7], [F7], [G7])

Range(“H8″).Interior.Color = RGB([E8], [F8], [G8])

Range(“H9″).Interior.Color = RGB([E9], [F9], [G9])

End Sub

  1. Aşağıdaki kodlar H4:H9 aralığınıdaki renkleri siler.

Sub Sil()

Range(“H4:H9″).ClearFormats

Range(“H4″).Select

End Sub

 

Dosya:

kosullubicimlendirmergbkodlari

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>