Excel Gurusu Blog

SORT İşlevi (Excel 365)

SORT İşlevi (Excel 365) SORT işlevi, bir sütunun, sütunların (aralık) veya dizinin içeriğini artan veya azalan düzende sıralar. Sözdizimi: =SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col]) array , sıralanması isteniln değerleri içeren aralık veya dizidir. sort_index isteğe bağlıdır...

STOCKHISTORY işlevi (Excel 365)

STOCKHISTORY işlevi (Excel 365) (Microsoft 365 Aile, Microsoft 365 İş Standardı veya Microsoft 365 İş Ekstra aboneliği gerektirir.) (Şimdilik bizim Borsadan veri alınamıyor. İleride olur herhalde…) STOCKHISTORY işlevi, bir finansal araç hakkındaki geçmiş verileri...

LAMBDA işlevi (Excel 365)

LAMBDA işlevi (Excel 365) (Bu özellik şu anda yalnızca Office Insider üyeleri tarafından kullanılabilir.) Excel’deki LAMBDA işlevi, kullanıcı anlamlı adlarla çağrılabilen ve bir çalışma kitabında yeniden kullanılabilen özel işlevler oluşturmak için tasarlanmıştır. Basitçe söylemek...

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365)

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365) Excel’in bundan önceki sürümlerde karmaşık formüllerle yapılan bu işlemler, Excel 365 ‘in UNIQUE, FILTER ve SORT işlevleri ile kolayca yapılabiliyor.   Boşluksuz- Tekrasız -Sıralama

Kurallı (Normal) İfadeler regular expression (regex veya regexp)

Kurallı (Normal) İfadeler regular expression (regex veya regexp) Regular Expressions, bunlara Kurallı ifadeler, Normal İfadeler, Düzenli ifadeler de denilmektedir. Kurallı (Normal) ifadeler (regex veya regexp), bir arama modelini tanımlayan özel olarak kodlanmış bir karakter dizisidir. Bu kalıbı...

3,4,5,6,7 Bağlantılı Veri Doğrulama

3,4,5,6,7 Bağlantılı Veri Doğrulama Dosyalardaki VBA kodları incelendiğinde, hepsi aynıdır. Sadece kodlarda iki satırda değişiklik yapmak yeterlidir. Kaçlık bağlantılı Veri Doğrulama yapılacaksa sadece bu iki satır uyarlanacak. Private Const sDT As String = “1,2,3,4,5,6,7”...