Excel Gurusu

Dünyada Korona Virüs

Dünyada Korona Virüs Evde kendi kendimizi karantina altında tutarken, güncel konu ile ilgili olarak Excel’de hazırladığım dosya ekte verilmiştir. Dosya Johns Hopkins University & Medicine CORONAVIRUS RESOURCE CENTER tarafından yapılmış bulunan korona virüsle ilgili...

Böl ve Topla

Böl ve Topla Bilindiği gibi. SUMPRODUCT – TOPLA.ÇARPIM  fonksiyonu, sütun ve satır sayısı aynı olmak kaydıyla birden fazla matrisin, aynı sütunlarının birbirleri ile çarpımının toplamını ifade eder. Başka bir anlatımla, verilen dizi formatında yer...

DOSYA VE SAYFALARININ TEK SAYFADA BİRLEŞTİRİLMESİ

DOSYA VE SAYFALARININ TEK SAYFADA BİRLEŞTİRİLMESİ Bazı durumlarda aynı sütun başlıklarına sahip dosya ve sayfaları nasıl bir sayfada toplarız diye dşünür ve bunları tek tek yapmaya çalışırız. Bu da oldukça zahmetli bir iş haline...

İLGİLİ AYIN KAÇINCI HAFTASI

İLGİLİ AYIN KAÇINCI HAFTASI =INT((13-WEEKDAY(A1-1)+DAY(A1))/7) Bu formül ayın 1’ini (hangi güne denk gelirse gelsin) 1. hafta olarak kabul eder. Haftanın birinci gününü de pazartesi olarak varsayar. 2.hafta sonraki pazartesi günü başlar ve ayın sonundaki...