Excel Gurusu

İLGİLİ AYIN KAÇINCI HAFTASI

İLGİLİ AYIN KAÇINCI HAFTASI =INT((13-WEEKDAY(A1-1)+DAY(A1))/7) Bu formül ayın 1’ini (hangi güne denk gelirse gelsin) 1. hafta olarak kabul eder. Haftanın birinci gününü de pazartesi olarak varsayar. 2.hafta sonraki pazartesi günü başlar ve ayın sonundaki...

64 ve DAHA FAZLA IF – EĞER

64 ve DAHA FAZLA IF – EĞER Excel – 2003 ve önceki sürümlerde iç içe 7  IF – EĞER  işlevi yazabilmekteydi. Excel 2007 ve sonrası, iç içe 64 IF – EĞER  işlevi yazmak mümkün...

Netten – Brüte (Basit)

Netten – Brüte (Basit) Oldukça yoğun bir şekilde bana gelen özel mesajlarda, ücretler için verdiğim örneklerde pek çok hesaplamalar olduğu ve konun dışında kalan arkadaşların özellikle DÖNGÜSEL BAŞVURU  – CIRCULAR REFERENCE ve HEDEF ARA...

2020 Brütten – Nete, Netten – Brüte Ücret Hesaplaması

2020 Brütten – Nete, Netten Brüte Ücret Hesaplaması Bu dosyada ücret vergi hesaplamasına ilişkin örnekler verilmiştir. Örneğin birisi, Brütten-Nete dir. Bu kolay bir hesaplamadır. Diğeri ise Netten-Brüte hesaplamasıdır. Bu biraz karışıktır. Eğer tamamen formüllere...

Hediyeleşme

Hediyeleşme SORU Sınıfımda öğrenciler arasında kitap hediyeleşmesi yapmak istiyorum. Yalnız kız – kız, erkek -erkek şeklinde eşleşerek hediyelerini versinler. YANIT Kız – Kız, Erkek – Erkek, Erkek – Kız ve Karışık şeklinde eşleşerek çözümler...