VLOOKUP – DÜŞEYARA

VLOOKUP – DÜŞEYARA

Bir tablonun en soldaki sütununda belirli bir değeri arar ve belirtilen tablodaki sütundan aynı satır değerini verir. Karşılaştırma değerleri bulunulması istenilen verinin solundaki sütundaysa, YATAYARA fonksiyonu yerine DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanılır.

DÜŞEYARA’da “Dikey” anlamına gelir.

Sözdizimi:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)

=DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık_bak)

Bakılan_değer:   dizinin ilk sütununda bulunacak değerdir. Bakılan_değer bir değer, başvuru veya metin dizesi olabilir.

Tablo_dizisi:  içinde verinin aranacağı bilgi tablosudur. Bir aralık başvurusu veya Veritabanı veya Liste gibi bir aralık adı kullanılır.

Aralık_bak: DOĞRU’ysa, tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler artan şekilde sıralanmalıdır: …, -2, -1, 0, 1, 2, … , A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde DÜŞEYARA doğru değeri vermeyebilir. Aralık_bak YANLIŞ’sa, tablo_dizisinin sıralanması gerekmez.

• Veri menüsünde Sırala komutunu seçip Artan’ı seçerek değerleri artan şekilde sıralanabilir.

• Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler metin, sayı veya mantıksal değerler olabilir.

• Büyük-küçük harf ayrımı yoktur.

Sütun_indis_sayısı:  içinden uyan değerin verilmesi gereken tablo_dizisindeki sütun sayısıdır. Sütun_indis_sayısı 1, tablo_dizisindeki ilk sütunun değerini verir; sütun_indis_sayısı tablo_dizisindeki ikinci sütunun değerini verir ve böyle devam eder. Sütun_indis_sayısı 1’den küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir; sütun_indis_sayısı, tablo_dizisindeki sütunların sayısından büyükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #BAŞV! hata değerini verir.

Aralık_bak   DÜŞEYARA fonksiyonunun tam uyanı mı yoksa yaklaşık olarak uyanı mı bulunması istenleni belirleyen mantıksal bir değerdir. DOĞRU’ysa veya belirtilmemişse, yaklaşık bir uyan verilir; başka bir deyişle, tam bir uyan bulunamazsa, bakılan_değerden küçük olan sonraki en büyük değer verilir. YANLIŞ’sa, YATAYARA fonksiyonu tam bir uyanı bulacaktır. Tam uyan bir değer bulunamazsa, #YOK hata değeri verilir.

Uyarılar:

• DÜŞEYARA fonksiyonu bakılan_değeri bulamazsa ve aralık_bak DOĞRU’ysa, bakılan_değerden küçük veya eşit olan en büyük değeri kullanır.

• Bakılan_değer, tablo_dizisinin ilk m sütunundaki en küçük değerden daha küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verir.

• DÜŞEYARA fonksiyonu bakılan_değeri bulamazsa ve aralık_bak YANLIŞ’sa, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verir.

 

Kaynak:Excel Yardım

 

Örnek Dosya:

Vlookup-Düşeyara

 

.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>