Excel Gurusu Blog

İÇ İÇE IF-EĞER LİMİTLERİ

İÇ İÇE IF-EĞER LİMİTLERİ Microsoft Excel’in iç içe IF’lerin düzeyleriyle ilgili sınırlamaları vardı. Excel 2003 ve daha düşük sürümlerde, 7 düzeye kadar iç içe IF yazmak mümkündü. Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 ve...

Excel’de Makro ile bir değer aratıp yanındaki alanı boyama

Excel’de tüm sayfaları tarayıp ve bu sayfaların bir kolonunda (Örneğin her sayfanın A kolonu) belli bir değeri aratarak yanındaki alanı yeşile boyattığım VBA makro kodunu aşağıda bulabilirsiniz. Örneğin bir çok sayfa içeren bir excel...

Excel’in Tüm İşlevleri Kasım/2021

Excel’in Tüm İşlevleri Kasım/2021 Bu dosyanın düzenlendiği tarih (3.Kasım.2021) itibariyle Excel’in yerleşik işlevleri Microsoft sitesinden derlenerek düzenlenmiştir. Veri1 veya Veri2 sayfalarından istenilen işleve tıklanarak işlevin Micrsoft sayfasındaki işlev açıklamasına ulaşmak mümkündür. Özet sayfasından işlevler...

Waffle Grafik

Waffle Grafik   Koşullu Biçimlendirme ile yapılmıştır. Dosya: WaffleGrafik  

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER Sayfa yapıları aynı olmak kaydıyla, bu sayfalardan Toplam, Sayma, Minimum Maksimum, Ortalama, Ortanca, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Standart Sapma, Varyans gbi bazı istatistiki bilgiler elde edilmesi gösterilmiştir. Yapılışı:...