Author: admin

Waffle Grafik

Waffle Grafik   Koşullu Biçimlendirme ile yapılmıştır. Dosya: WaffleGrafik  

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER Sayfa yapıları aynı olmak kaydıyla, bu sayfalardan Toplam, Sayma, Minimum Maksimum, Ortalama, Ortanca, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Standart Sapma, Varyans gbi bazı istatistiki bilgiler elde edilmesi gösterilmiştir. Yapılışı:...

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR Genel Formül: =İŞLEV(IF(Koşul Alanı Karşılaştırma Operatörü Koşul;Alan)   Dizi formülü olarak girilmesi gerekir. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ =    EŞİT <>  EŞİT DEĞİL – FARKLI <    KÜÇÜK >   BÜYÜK <= KÜÇÜK VEYA EŞİT >= ...

Bugünün Tarihine En Yakın Tarih

Bugünün Tarihine En Yakın Tarih Bir sütunda yer alan tarihlerden hangisinin bugünün tarihine yakın olduğunun dizi ve normal formüllerle bulunmasına ilişkin çalışmam ektedir.   Dosya: Bugüne yakın tarih

Renk Kodu ile Renk Getirme

Renk Kodu ile Renk Getirme Bu dosyada, Hücre renginin Access kodunun tespit edilmesi ve Bu kodların RGB’ye ve HEX‘eye dönüşümleri gösterilmiştir. Ayrıca girilen Access kodu veya Hexadecimal kodu bu koda ilişkin rengin gösterilmesi uygulaması...

PEMDAS, BODMAS İŞLEM ÖNCELİĞİ

İnternette (Facebook, Twitter ) yüksek oranlarda yanlış yanıtlanan işlemleri görünce bunların çözümlerine ilişkin bir araştırma ve çalışma gereksinimi duydum. Bunların işlem önceliklerinden kaynaklandığını gördüm.  Bunlar dosyada açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, İnternette (Facebook, Twitter ) karşılaştığımız...

BAZI HÜCRELERE VERİ GİRİŞİ ZORUNLU

BAZI HÜCRELERE VERİ GİRİŞİ ZORUNLU Bazı hücrelere veri girişi yapılmaksızın diğer hücrelere veri girişi yapılmasına izin vermeyen ve uyaran uygulamalara örnek ler verilmiştir. Uygulamalar, Data Validation – Veri Doğrulama ile yapılmıştır.   Dosya: Boş...