Category: Fonksiyonlar

Excel fonksiyonları ile ilgili uygulama ve örnekler yer alacak.

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi D’Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D’Hondt tarafından 1878’de tasarlanmış nispi temsil sistemidir. Türkiye’de 1961’den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında bütün milletvekili...

ÇOKLU İSKONTO

ÇOKLU İSKONTO Arka arkaya yapılan iskontoların tek formülle hesaplanması açıklanacaktır. A ana para, iskonto oranları eşit ve buna t dersek; İskonto sayısı da n ise; Formül A*(1-t)^n   olur. Eğer iskonto oranları eşit değilse, yani...

STOCKHISTORY işlevi (Excel 365)

STOCKHISTORY işlevi (Excel 365) (Microsoft 365 Aile, Microsoft 365 İş Standardı veya Microsoft 365 İş Ekstra aboneliği gerektirir.) (Şimdilik bizim Borsadan veri alınamıyor. İleride olur herhalde…) STOCKHISTORY işlevi, bir finansal araç hakkındaki geçmiş verileri...

LAMBDA işlevi (Excel 365)

LAMBDA işlevi (Excel 365) (Bu özellik şu anda yalnızca Office Insider üyeleri tarafından kullanılabilir.) Excel’deki LAMBDA işlevi, kullanıcı anlamlı adlarla çağrılabilen ve bir çalışma kitabında yeniden kullanılabilen özel işlevler oluşturmak için tasarlanmıştır. Basitçe söylemek...

SWITCH işlevi – Excel 2019 – Excel 365

SWITCH işlevi – Excel 2019 – Excel 365 SWITCH işlevi, bir değer listesiyle ( ifade olarak adlandırılır) bir değeri değerlendirir. Eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir. CHOOSE İŞLEVİ,...

LET işlevi – Excel 365

LET işlevi – Excel 365 Excel’de uzun formüllerle çalışırken karmaşık formüllerin okunmasını kolaylaştıran tanımlanmış alan adlarından yararlanırız. Microsoft bir adım daha ileri gidiyor ve hesaplamalara ve değerlere doğrudan bir formül içinde ad atamaya izin veriyor....

SEQUENCE işlevi -Excel 365

SEQUENCE işlevi -Excel 365 SEQUENCE işlevi, bir dizideki sıralı sayıların bir listesini oluşturur. Dizi, satırlar ve sütunlar  bağımsız değişkenleri tarafından belirlenen tek boyutlu veya iki boyutlu olabilir . İşlevi, Excel 365 ve 2019’da yenidir. Excel 2016 ve Excel’in daha eski sürümlerinde...