Category: Metin

Boşluk ve Yazdırılmayan Karakterleri Metinden Kaldırma

Boşluk ve Yazdırılmayan Karakterleri Metinden Kaldırma Bazen metinlerin içinde, başında, arasında yada sonunda, boşluklar, veya birden çok eklenmiş boşluk karakterler bulunmaktadır.Bunlar; 32 ve 160 değerleri Unicode karakter kümesi veya yazdırılmayan karakterler olan  0-31, 127,...

Sözcük Sayma

  Sözcük Sayma   Örnek Dosya: Hücreiçivealandasözcükkarektersayma