Category: Süzme(Filter)

Hücreden Filtreleme

Hücreden Filtreleme Liste  veya Tablo şeklindeki veriler üzerinde hücreden filtreleme yapma.   Dosya: HücredenFiltreleme

SORTBY işlevi (Excel 365)

SORTBY işlevi (Excel 365) SORTBY işlevi, bir aralığı veya diziyi başka bir aralık veya dizideki değerlere göre sıralamak için tasarlanmıştır. Sıralama bir veya birden çok sütuna göre yapılabilir. SORT işlevi, bir aralığın veya dizinin içeriğini...

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365)

Tekrarsız, Boşluksuz, Alfabetik Liste (Excel 365) Excel’in bundan önceki sürümlerde karmaşık formüllerle yapılan bu işlemler, Excel 365 ‘in UNIQUE, FILTER ve SORT işlevleri ile kolayca yapılabiliyor.   Boşluksuz- Tekrasız -Sıralama

FILTERXML İŞLEVİ

FILTERXML İŞLEVİ Bir dizeyi ayrıştırmak ve ilgili alt dizeleri almak için kullanılan bir işlevdir. Bu işlevin Excel 2013’ten beri olduğu halde pek tanınan bilinen bir işlev değildir.  Bu dosyada buna ilişkin örnekler vermeye çalışacağım. FILTERXML...

FILTER-SORT-UNIQUE (Excel 365 )

FILTER-SORT-UNIQUE (Excel 365 ) FILTER – FİLTRE işlevi Veri aralıklarını tanımlanan ölçütlere göre filtrelenmesine olanak sağlar. Excel 365 sürümü ile gelen bir işlevdir. Söz dizimi: Array – Dizi: Filtrelenecek dizi veya aralık. Array – Dizi:...

YATAY FİLTRE

YATAY FİLTRE Excel’de dikey filtreleme seçeneği var. Ancak yatay filtreleme yöntemi yok. Bunu aşmak için tabloyu değişik yöntemlerle transpose ( satırı sütuna; sütunu satıra yazma ) ederek, normal olarak filtreleme yapmak mümkün. Tabloyu değişik...

VERİLERİN SAYFALARA FORMÜLLE DAĞITILMASI

VERİLERİN SAYFALARA FORMÜLLE DAĞITILMASI   Verilen örneklerde formülle verilerin firma adına açılan sayfalarda dağıtılması gösterilmiştir.   Dosyalar: verilerin sayfalara formülle dağıtılması1 verilerin sayfalara formülle dağıtılması2   Not: makro ile yapılan örnekleri buradaki linklerde bulabilirsiniz. https://www.excelgurusu.com/sayfalara-dagit-topla-macro/...