MS-DOS KOMUTLARI

MS-DOS KOMUTLARI

 

1. ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir

2. AT : Bilgisayarda çalıştırılmak üzere komut ve program zamanlaması yapar.

3. ATTRIB : Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.

4. BREAK : Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.

5. CACLS : Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.

6. CALL : Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.

7. CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.

8. CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.

9. CHDIR : Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.

10. CHKDSK : Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.

11. CHKNTFS: Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.

12. CLS : Ekrandakileri siler.

13. CMD : Windows 2000 komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.

14. COLOR : Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.

15. COMP : İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.

16. COMPACT: NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.

17. CONVERT: FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü dönüştüremezsiniz.

18. COPY :Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.

19. DATE : Tarihi görüntüler ya da ayarlar.

20. DEL : Bir ya da birden çok dosyayı siler.

21. DIR : Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

22. DISKCOMP: İki disket içeriğini karşılaştırır.

23. DISKCOPY: Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.

24. DOSKEY : Komut satırı düzenler, Windows 2000 komutu geri çağırıp makro oluşturur.

25. ECHO : İleti görüntüler ya da komut yankısını açıp kapatır.

26. ENDLOCAL: Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.

27. ERASE : Bir ya da birden çok dosyayı siler.

28. EXIT : CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.

29. FC : İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.

30. FIND : Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.

31. FINDSTR : Dosyalarda dize arar.

32. FOR : Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.

33. FORMAT : Windows 2000’de kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.

34. FTYPE : Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.

35. GOTO : Bir toplu iş dosyasında, Windows 2000 komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.

36. GRAFTABL : Grafik modunda, Windows 2000’in dile özgü karakterleri görüntülemesini sağlar.

37. HELP : Windows 2000 komutları için Yardım bilgisi sağlar.

38. IF : Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.

39. LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.

40. MD : Bir dizin oluşturur.

41. MKDIR : Bir dizin oluşturur.

42. MODE : Bir sistem aygıtını yapılandırır.

43. MORE : Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.

44. MOVE : Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.

45. PATH : Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da ayarlar.

46. PAUSE : Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.

47. POPD : Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini geri yükler.

48. PRINT : Bir metin dosyasını yazdırır.

49. PROMPT : Windows 2000 komut istemini değiştirir.

50. PUSHD : Geçerli dizini kaydedip değiştirir.

51. RD : Dizin kaldırır.

52. RECOVER : Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.

53. REM : Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS açıklamalarını (yorum) okur.

54. REN : Dosyaları yeniden adlandırır.

55. RENAME : Dosyaları yeniden adlandırır.

56. REPLACE : Dosyaları yenisiyle değiştirir.

57. RMDIR : Dizini kaldırır.

58. SET : Windows 2000 çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.

59. SETLOCAL : Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine başlar.

60. SHIFT : Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu değiştirir.

61. SORT : Girdiyi sıralar.

62. START : Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir pencere açar.

63. SUBST : Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.

64. TIME : Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.

65. TITLE : CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.

66. TREE : Bir sürücü ya da yolun resimsel dizin yapısını görüntüler.

67. TYPE : Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.

68. VER : Windows 2000 sürümünü görüntüler.

69. VERIFY : Windows 2000’e, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp doğrulamamasını bildirir.

70. VOL : Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.

71. XCOPY : Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar

 

 MS-DOS HATA MESAJLARI

Yazıcı, disk disket sürücüsü gibi donanıma bilgi giriş çıkışlarda verilen hata mesajları ve bizim hataya vermemiz gereken karşılıklar anlatılmıştır.

Herhangi bir hata mesajında;

A (ABORT) tuşuna basarsanız sistem programı iptal eder.

R tuşuna basarsanız işlem tekrarlanır.

F tuşuna basarsanız sistem hatayı atlar ve programa devam eder.

F tuşuna basarsanız işlem sona erer. (İşlem yapılan sürücü adı sorularak) DOS’a dönülür.

 

1. Mesaj : Non-System disk or disk error

Replace and dtrike any key when ready

Anlamı : Sürücüde bulunan diskette bilgisayara işletim sistemini yükleyen programları yok.

 

2. Mesaj : General failure error reading drive A/B

Abort, Retry, Ignore, Fail

Anlamı : Sürücüde takılı disket formatsız veya sürücüye uyumsuz

 

3. Mesaj : Write fault error writing device PRN

Abort, Retry, Ignore, Fail

Anlamı : Yazıcı kapalı

 

4. Mesaj : Disk boot failure

Anlamı : Disk işletim sistemini okuyamıyor.

 

5. Mesaj : Directory already exısts

Anlamı : MD komutuyla yeni directory açılmak isteniyor. Ancak bu isimde directory var.

 

6. Mesaj : Disk full (disket dolu)

Anlamı : Disk veya disket tamamen dolu

 

7. Mesaj : Error in EXE file

Anlamı : Makine diline çevrilmiş programda hata var.

 

8. Mesaj : Warning ! Diskette is out of sequence

Replace then diskette or continue

Strike any key when ready

Anlamı : Restore.COM komutu kullanıldığında sürücüye takılan disketler sıra takip etmedi.

 

9. Mesaj : İnvalid directory

Anlamı : Geçersiz direktory

 

10. Mesaj : İncorrect DOS versiyon

Anlamı : Sistemde yüklü DOS versiyonunu kullanınız.

 

11. Mesaj : Format failure

Anlamı : Formatlama işlemi hatalı

 

12. Mesaj : İnvalid drive specification

Anlamı : İstenilen sürücü adı geçersiz.

 

13. Mesaj : Program too big to fit in memory

Anlamı : Yazılan program hacmi ana belleği aşıyor.

 

14. Mesaj : File not found

Anlamı : Dosya bulunamadı.

 

15. Mesaj : İnvalid parameter

Anlamı : Geçersiz parametre

 

16. Mesaj : Too many parameters

Anlamı : Karmaşık parametre kullanıldı.

 

17. Mesaj : Write protect error

Anlamı : Disket korumaya alınmış.

 

18. Mesaj : Next without for (forsuz next)

Anlamı : For-Next çevriminde FOR deyimi kullanmamıştır. Program NEXT deyiminin eşleşeceği bir FOR deyimine sahip olacak şekilde düzeltilmesi gerekir.

 

19. Mesaj : Syntak error (Söz dizimi hatası)

Anlamı : Yazılan bir programda yazılımların düzensiz yazıldığı halde hata verir.

 

20. Mesaj : Return without gosub (Gosub’suz return)

Anlamı : Alt program GOSUB kullanılmadan çalışmıştır. Programın alt program içine girmesini bir STOP veya END deyimi bırakmak suretiyle önlemelisiniz.

 

21. Mesaj : Out of Data (Verinin dışında)

Anlamı : Bir READ deyimi DATA deyimleri içindeki verilerden daha fazlasını okumaya çalışmaktadır.

DATA deyimleri içinde programdaki bütün READ deyimleri için yeteri kadar değişmezler olacak şekilde programınızı düzeltiniz.

 

22. Mesaj : İllegal Function Call (Geçersiz İşlev Çağrısı)

Anlamı : Sayısal veya d.k. fonksiyonlarda görülen negatif parametre dışına taşma veya aşırı büyüklükteki bir alt simge.

* SQR fonksiyonunda negatif bir parametre kullanılmış

* GET veya PUT (file) üzerinde eksi bir kayıt numarası

* Bir işleve veya deyime uygun olmayan parametre

* Korunmuş bir BASIC programını listelemeye veya kayıt etmeye çalışmak.

* Mevcut olmayan satır numaralarını yok etmeye çalışmak.

* LOG fonksiyonunda sıfır veya negatif bir parametre kullanılmış.

 

23. Mesaj : Overflow (Taşma)

Anlamı : Hesaplanan sayı BASIC sınırlarını aşmış.

 

24. Mesaj : Out of Memory (Belleğin dışında)

Anlamı : Program çok büyüktür. Döngüler, alt programlar çok fazla ve ifadeler çok karmaşıktır. Bellek kapasitesi yeterli gelmiyor.

 

25. Mesaj : Undefined Line Number (Tanımlanmamış satır numarası)

Anlamı : Program içinde mevcut olmayan bir satır, bir komut veya deyime ilgi verilmiştir. Programınız içindeki satır numaralarını kontrol ediniz ve doğru satır numarası kullanınız.

 

25. Mesaj : Subscript out of range (indis tanımlanan değerin dışına çıkıyor)

Anlamı : Dizileri kullanırken adres belirten indis değerlerinin dizininin tanımlanan boyutunu aşması halinde oluşur.

 

26. Mesaj : Duplicate definition (İki kez tanımlama)

Anlamı : Aynı dizi iki DIM deyimleri içinde tanımlanmıştır.

Program, 0 dizi için tesis edilmiş olan 10’luk varsayılan boyuttan sonra bir DIM deyimi ile karşılaştırmıştır.

 

27. Mesaj : Division by zero (Sıfıra bölme)

Anlamı : Sıfıra bölme işlemi ortaya çıkmıştır. Program çalışmaya devam edeceği için düzeltmeye gerek yoktur.

 

28. Mesaj : İllegal direct (Geçersiz direct )

Anlamı : Direct durumda (DEF FN gibi) geçersiz olan Direct durum içinde bir deyimi giriş yapmaya çalışmışsınızdır. Bu deyimin bir program satırı parçası olarak girilmesi gerekir.

 

29. Mesaj : Type mismatch (Tip eşleşmesi)

Anlamı : Sayısal bir değişkene karakter atanması sırasında oluşur.

 

30. Mesaj : Out of String space (Katar alanı kalmamış)

Anlamı : BASIC belleği bitirinceye kadar dinamik olarak katar alanı ayırır. Bu iletinin anlamı katar değişkenlerinin BASIC’i bellek alanının temizlenmesinden sonra geriye kalan serbest bellek miktarını aşmasına sebep olması demektir.

 

31. Mesaj : String too long (Katar çok uzun)

Anlamı : 255 karakterden daha uzun bir katar yaratmaya çalışmışsınızdır. Onu daha kısa katarlara bölünüz.

 

32. Mesaj : String fomula too complex (Katar formülü çok karmaşık)

Anlamı : Hesaplanacak ifade çok uzun veya karmaşık. Bu durumda hesaplama daha küçük bölümlere ayrışmadır.

 

33. Mesaj : Con’t continue (Devam edemez)

Anlamı : Bir hata sebebiyle durmuştur.

Bir ara sırasında değiştirilmiştir.

Mevcut değildir.

Program yüklenmiş olmasına dikkat ediniz ve çalıştırmak için RUN ediniz.

 

34. Mesaj : RESUME Without ERROR

Anlamı : Resume kullanılmış hata kontrol komutu kullanılmamış.

 

35. Mesaj : Missing Operand (Eksik İşlem Öğesi)

Anlamı : Hesaplanacak ifadede aritmetik operatör mevcut değildir.

 

36. Mesaj : Line buffer overflow (Satır ara belleği taşmıştır.)

Anlamı : satır üzerinde birkaç deyim varsa başka satıra kaydırın.

 

37. Mesaj : Device foult (Sürücü hatası)

Anlamı : Yanlış birim tanımı yapılmıştır.

 

38. Mesaj : FOR Without NEXT (NEXT’siz FOR)

Anlamı : FOR-NEXT çevriminde NEXT kullanılmamıştır.

Bir NEXT deyimi içerecek şekilde programı düzeltiniz.

 

39. Mesaj : Out of paper (Kağıt bitmiş)

Anlamı : Yazıcının kağıdının bitmiş olması veya yazıcının çalışmamıştır.

 

40. Mesaj : Whize without wend (Wend’siz whize)

Anlamı : While deyiminde wend deyimi kullanmaya çalışınız.

 

41. Mesaj : Field owerlow (Alan taşması)

Anlamı : Doğrudan erişimli bir kütüğün FİELD değişkenlerinin toplam uzunluğu belirtilen kayıt uzunluğundan fazla.

OPEN deyimi ve FİELD deyiminin birbirinin karşılığı olduğuna emin olunuz.

 

42. Mesaj : Bad file number (Geçersiz kütük numarası)

Anlamı : Kullanılmak istenen kütüğün açılmış olduğuna ve kütük numarasının doğru olarak girilmiş olduğuna emin olunuz. Geçersiz olup olmadığını kontrol ediniz.

 

43. Mesaj : File not found (Kütük bulunamadı)

Anlamı : Belirtilen bir sürücü içindeki disk üzerinde mevcut olmayan bir kütüğe başvur yapan LOAD, KILL NAME, FILES veya OPEN deyimlerinden bir kullanılmıştır.

 

44. Mesaj : Bad file mode (Geçersiz kütük durumu)

Anlamı : PUT veya GET deyimini sıralı bir kütük veya kapalı bir kütükle kullanmaya çalışmışsınızdır veya OPEN deyimini İNPUT, OUTPUT, APPEND veya rastgele (RANDOM) yerine bir kütük durumu ile yapmaya çalışmışsızındır.

OPEN deyiminin doğru şekilde girildiğine ve yapıldığına emin olunuz. GET ve PUT bir rastgele kütüğü gerektirir.

 

45. Mesaj : File already open (kütük halen açıktır)

Anlamı : OPEN deyimini düzenli kullanıp kapattıktan sonra KILL komutu kullanılır.

 

46. Mesaj : Device I/O Error (Cihaz I/O hatası)

Anlamı : Cihazın I/O çalışmasında meydana gelen bir hatadır. DOS kendisini bu hatadan kurtaramaz.

 

47. Mesaj : Disk not ready (Disk hazır değil)

Anlamı : Disket sürücüsü kapısı açıktır, kapatılmalıdır.

 

48. Mesaj : Path not found (yol bulunmamıştır)

Anlamı : Bir OPEN, MKDIR, CHDIR veya RMDIR çalışması sırasında DOS belirtilen tarz da yolu bulamamıştır. Yani; belirtilen PATH bulunamadı.

 

 

admin

Kamuda, yurt içi ve yurt dışı görevlerde 37 yıl çalışmamın ardından 2013 yılında emekli oldum. 1989 yılında hem bilgisayarla ve hem de Lotus123 tanıştım. İşlerimi yapmada pek çok programdan yararlandım. En son Microsoft Office ile devam ettim. Çalışma hayatımda, Microsft Office bana çok yardımcı Olmuştur. Özellikle Excel ile ve Acces ile veri tabanlarımın tutulmasından analizlerine kadar, Word ile yazışmalarımın yapılmasında, sunumlarım için ise Power Point etkin araçlar olmuştur. Excel, bana çalışmalarımda etkin, doğru ve hızlı sonuçlar elde etmemi sağlamıştır. Çalışma hayatımda bu durum, Bilgi İşlem Bölümünün bana sağlayamayacağı kadar kolaylıklar ve en önemlisi bana hazır olarak gelen programları test etme ve kullanabilirliklerinin ortaya çıkarılmasında oldukça yararları olmuştur. Yılların bana verdiği bu deneyimlerle ve değişik alanlarda üyesi olduğum sitelerden gelen sorulara verdiğim yanıtlarla oluşturduğum çalışmalarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuda hep fikrim sorulmuştur. Nasıl bir yol izlenmesini önerirsiniz gibi. Önerim şu; İşinizi iyi, doğru ve hızlı yapmak mı istiyorsunuz? O zaman bu tür ofis programlarını iyi kullanmaya bakınız. Kimse sizden programcı olmayı beklemiyor. Programcılar da kafanızdaki problemi ve işinizi tam olarak bilemeyeceklerinden size üretilen programlar; arzu ettiğiniz biçimde olmayabilirler. Yine programcılar programlarını yapsınlar. Ancak, programda bir hata veya arıza olduğunda hazırlıklı değilseniz., yarı yolda kalırsınız. O zaman ne yapacaksınız? Programcıları mı arayacaksınız.? Bunu yapan programcı da bu işe bakmıyor veya ayrılmış olabilir. Bu durumda kendinize güveneceksiniz. Çünkü sizin bir çalışmanız vardır. Bu amatörce de olsa sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Umarım bu sitede eklediğim dosya ve bilgiler, kullanıcılara ve ziyaretçilere yararlı olur. Saygılarımla... İdris SERDAR

You may also like...

Bir yanıt yazın