Tagged: excel

Excel’de Makro ile bir değer aratıp yanındaki alanı boyama

Excel’de tüm sayfaları tarayıp ve bu sayfaların bir kolonunda (Örneğin her sayfanın A kolonu) belli bir değeri aratarak yanındaki alanı yeşile boyattığım VBA makro kodunu aşağıda bulabilirsiniz. Örneğin bir çok sayfa içeren bir excel...

Excel’in Tüm İşlevleri Kasım/2021

Excel’in Tüm İşlevleri Kasım/2021 Bu dosyanın düzenlendiği tarih (3.Kasım.2021) itibariyle Excel’in yerleşik işlevleri Microsoft sitesinden derlenerek düzenlenmiştir. Veri1 veya Veri2 sayfalarından istenilen işleve tıklanarak işlevin Micrsoft sayfasındaki işlev açıklamasına ulaşmak mümkündür. Özet sayfasından işlevler...

Waffle Grafik

Waffle Grafik   Koşullu Biçimlendirme ile yapılmıştır. Dosya: WaffleGrafik  

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER

SAYFALARDAN TOPLU OLARAK BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER Sayfa yapıları aynı olmak kaydıyla, bu sayfalardan Toplam, Sayma, Minimum Maksimum, Ortalama, Ortanca, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Standart Sapma, Varyans gbi bazı istatistiki bilgiler elde edilmesi gösterilmiştir. Yapılışı:...

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR

KOŞULLU BAZI İSTATİSTİKİ HESAPLAMALAR Genel Formül: =İŞLEV(IF(Koşul Alanı Karşılaştırma Operatörü Koşul;Alan)   Dizi formülü olarak girilmesi gerekir. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ =    EŞİT <>  EŞİT DEĞİL – FARKLI <    KÜÇÜK >   BÜYÜK <= KÜÇÜK VEYA EŞİT >= ...

Tek Dereceden Denklem Sistemleri Çözümü

Tek Dereceden Denklem Sistemleri Çözümü Bu dosyada, tek dereceden denklem çözümleri için Excel’in yerleşik fonksiyonları olan DİZEY_TERS –   MINVERSE ve DÇARP – MMULT Matris işlevleri ile SOLVER – ÇÖZÜCÜ kullanılmıştır.   Dosya: DenklemÇözümü

Bugünün Tarihine En Yakın Tarih

Bugünün Tarihine En Yakın Tarih Bir sütunda yer alan tarihlerden hangisinin bugünün tarihine yakın olduğunun dizi ve normal formüllerle bulunmasına ilişkin çalışmam ektedir.   Dosya: Bugüne yakın tarih